Jalan Jalan ke CERN Pusat Nuklir Eropa

Apa itu CERN?
CERN (sekang basa Prancis, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire utawa pusat riset nuklir eropa) kuwe organisasi negara-negara eropa nggo sinau babagan nuklir. Organisasi kuwe digawe tahun 1954, anggotane 12 negara. Siki anggotane wis nganti 21 negara [wiki]. CERN manggone nang watese Perancis-Swiss (komplek gedunge nyambung, ana sing nang wilayah swiss ana sing nang prancis), tapi nggo urusan administrasi biasane nganggo alamat jenewa (swiss).
Kegiatan riset nang CERN fokus karo urusan fisika partikel. Ganu pas dewek kelas 3 SMP, Pak Darno crita jere kapur nek dipotong-potong dadi cilik banget ngko ketemu wujud atom. Atom kuwe wujude barang sing paling cilik, sing ora bisa disigar maning. Atom sekang tembung atomos (a=ora, tomos=dibagi). Jere Pak Darno (guru fisika SMP), jebule atomos esih bisa dibagi dadi elektron karo inti atom, lan inti atom isine proton karo neutron. Nah, riset nang CERN kuwe tujuane pengin ngerti apa ana partikel (barang cilik) seliyane proton, neutron, karo elektron kuwe. Lan proton, neutron, elektron kuwe isine apa bae.
Nggo nggolet partikel anyar kuwe, partikel2 sing wis genah jenenge ditabrakna ben pada pecah, trus pecahane diteliti. Pada karo nek dewek pengin ngerti jam tangan weton swiss isine apa bae, jam kuwe dibongkar nganti keton bagian2 cilike apa bae. Nek pengin praktis goli mbongkar, jam kuwe dibanting bae serosane. Nek goli mbanting lirih, ngko jame pecah dadi bagian2 sing esih gede tapi nek goli mbanting rosa banget, ngko keton nganti bagian paling cilike. Proton sing ditabrakna nang CERN dibalangna nganti cepet banget, energine duwut banget. Nggo gambaran, salah sijine percobaan nang CERN ana sing jenenge LHC, energine nganti 50an MW.
Jalur terowongan nggo tabrakan partikel-partikel kuwe digawe nang ngisor lemah, kira 50-175 m sengisor lemah. Bentuke bunder kaya sirkuit. Sing paling gede (LHC kuwe mau) kelilinge 27km. Jari-jari terowongane 3,8 m. Anggaran nggo gawe LHC kira2 60 milyar dollar AS (nek siki sekitar 750 trilyun rupiah, sekitar setengah APBN Indonesia). Kuwe mung LHC, padahal nang CERN ana pirang2 percobaan.
Internet, hasil sampingan CERN
Nggo ngapa gawe percobaan larang2? Andon buang2 duit? Hasile ora kena dipangan? Hasil utamane riset nang CERN kuwe ben menungsa ngerti, alam sekitar digawe sekang apa. Kejaba kuwe ana hasil sampingan sing bisa kanggo langsung nggo menungsa, contone internet. Teknologi internet sing siki dewek nganggo kuwe pertama digawe nang CERN, tujuane nggo ngirim data sekang komputer siji maring liyane (data sing dikirim akeh banget, nek ra salah taun wingi sekitar 20 gigabyte/detik). Nek datane ndadak digawa nganggo disket (jaman ganu anane disket) mandan payah, apa maning kompleks CERN amba, kesel nek mlaku karo ndorong gerobak isi disket.
Bahan Superkonduktor, hasil sampingan CERN
Siji maning hasil sampingane CERN sing terkenal, diarani superkonduktor (bahan nggo kabel, tapi hambatane cilik banget). Nang CERN ana magnet sing kekuatane 8 Tesla. Nggo gambaran, nek dewek duwe lilitan dawane 1 meter, jumlah lilitane 1000, trus diwei arus listrik 1 Ampere, ngko kekuatan magnete sekitar 0,0013 Tesla (13 per sepuluh ewu Tesla). Dadj nek pengin duwe medan magnet 8 Tesla, perlu arus listrik sepira gedene? Sekitar 6000 Ampere! Priwe carane gawe arus gede kaya kuwe? Nganggo superkonduktor. Sing siki lagi dijajal nang kana malah jere bahan superkonduktore bisa dialiri arus nganti 20ewu Ampere.
Motto CERN: Accelerating sciences
Motto CERN kuwe accelerating sciences (mempercepat sains). Maksude nek melu mlakune percobaan nang CERN, perkembangan sains lan ilmu terapan (teknik) bisa lewih maju. Contone:
(1) terowongan sing nggo percobaan nggone nang ngisor lemah (50-175 m nang ngisor lemah) lan ukurane gede banget. Jelas sing dikeduk udu mung lemah, pasir, utawa lempung, tapi watu atos. Mestine ora bisa nganggo teknik ngeduk lemah biasa, kudu ana teknik sing lewih canggih. Akhire wong pada mikir lan nemu carane.
(2) priwe carane gawe bangunan nang ngisor lemah? priwe goli ngedunna semen, pasir, bata, watu, wesi? Priwe goli gawe ngecor? Wong sipil kudu mikir temenanan.
(3) suhu nang LHC jere nganti 5 trilyun Kelvin utawa sekitar 250ewu lewih panas nimbang inti matahari. Ahli pendingin kudu mikir temenanan ben panase ora nyebar.
Sementara semeno disit contone. Intine, nek wong kur nuruti kebutuhane masyarakat biasa, perkembangan sains lan teknologi mlakune sekenane. Kompleksitas masalah nang CERN marakna wong mikir, sinau, lan olih pelajaran sing lewih gede.
*Dr. Agus Suroso (Alumnus SMPN 1 Jatilawang 2001, sekarang Dosen dan Peneliti bidang Fisika Teoretik di ITB, dapat dihubungi melalui email jatilawang@gmail.com dan blog personal.fmipa.itb.ac.id/agussuroso)